DEĞERLER

  • Dürüstlük
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • Profesyonellik
  • Çalışana Yatırım
  • Yaratıcılık
  • Mükemmeliyet
  • Müşteri Odaklı Olmak
  • Sonuç Odaklı Olmak
  • Güçlü Aile Ruhu
  • Liderlik